Karthik Sai

Karthik Sai

3 followers

Namasthe πŸ™. I am a Full Stack & Mobile App πŸ“± Developer. I love software design and architecture πŸ‘·β€β™‚οΈ. Besides programming I like photography πŸ“Έ and travelling ✈.